Nordmark – Klarälvens Järnvägar, NKLJ Yoap "Uddeholmaren" på Säröbanans station vid Linnèplatsen.

2 comments

  • Dessa rälsbussar har absolut ingenting att göra med Nordmark-Klarälvens järnväg, de levererades direkt till GSJ. NKlJ var smalspårig och elektrifierad, Säröbanan normalspårig och oelektrifierad. Rälsbussarna på bilden är av samma typ som SJ Y6.

  • Littera på motorvagnarna var vid fototillfället YBo6. Allt tyder på att det endast är det närmaste fordonet på spåret till vänster i bild som är en motorvagn. De båda andra är motorvagnssläp littera UBoy. Ämnesorden Motorvagn och Motorvagnssläp bör alltså vara med.

Order this image

Share to