Pansarskeppet Svea på Stockholms ström, juni 1887.

1 comment

  • Hmm, jämför Fo88709A. De är ju samma bild men den här anges som 1887 och den andra som 1905?

Order this image

Share to