Det sjunde vykortet från Carlos Rogberg till Yvonne Gyldén. Text: "… godt och passerar aldrig sina 39 år, hvilka han hade då jag träffade honom i Stockholm för tre år sedan. Till s...

Select the images you want to order

Share to