Taxen Resi i famnen på en besättningsman på det franska fartyget Le Francais i Funchals hamn. Taxen tillhörde Axel Klinckowström, som medföljde den s k Antarktiska undsättningsexpe...

Order this image

Share to