Panoramavy av isberg. Bilden tagen från Antarktiska undsättningsexpeditionens fartyg FRITHJOF.

Order this image

Share to