Panoramavy, eventuellt Louis Philippe-platån i Västantarktis. Bilden tagen från Antarktiska undsättningsexpeditionens fartyg FRITHJOF.

Order this image

Share to