Vägstation B3 Söderby-Karl. Bostadshus vid Väddö kanal, Älmsta (Elmsta). Eventuell tjänstebostad för kanalpersonal.

Share to