I Kjula vägstation utanför Eskilstuna finns en unik samling. Här skildras väghållningens historia, dess arbetande fordon och maskiner, kopplat till de människor som arbetade vid vägväsendet. I samlingen finns nästan 10 000 inventerade föremål, bland dessa drygt hundra fordon och stora maskiner från större delen av 1900-talet. I samlingen ingår också en arkiv- och fotosamling. Från och med 2018 förvaltas samlingarna av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM).

På grund av rådande omständigheter och brist på resurser har Väg- och trafikhistoriska samlingen beslutat att stänga av möjligheten att skriva kommentarer på Digitalt Museum.

Fr.o.m. 1 januari 2021 kan vi tyvärr inte heller ta emot bildbeställningar via Digitalt museum. Vi hoppas på er förståelse.

(Foto ovan: Carl Rydberg, fotografi från ABV, Väg- och trafikhistoriska samlingen)

Nya objekt

Om Väg- och trafikhistoriska samlingen

Samlingen berättar om vägunderhållets och vägbyggandets spännande utveckling i Sverige. Lagar och kungliga förordningar om väghållning har funnits sedan medeltiden. Någon sammanhållande myndighet för vägfrågor fanns ej förrän 1841 då riksdagen inrättade Kungl. Styrelsen för allmänna Wäg- och Wattenbyggnader, senare Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen/Vägverket. Samtidigt utnämnde Kungl. Maj:t Axel Erik von Sydow till verkets första chef med titeln överdirektör.

Tankar om ett vägmuseum fanns redan 1915, då det första förslaget kom. Det dröjde dock till år 1991, innan tanken kunde realiseras. Vägverkets museum invigdes 1991 i samband med dåvarande Vägverkets 150-årsjubileum. Åren 1985 till 1990 fanns en enklare utställningshall i Malmköping. Då Vägverket och Banverket upphörde 2010 och Trafikverket bildades följde museet med och blev ett av Trafikverkets museer, då med namnet Sveriges Vägmuseum. Perioden fram till 2013 verkade Sveriges Vägmuseum på plats i Pylonen, vid Trafikverkets huvudkontor i Borlänge. Då museet i Pylonen avvecklades 2012 flyttades föremålen sedan till Kjula vägstation och inordnades i samlingen där.

Vägstationen i Kjula byggdes 1938 och användes som sådan fram till 1978. Under decennier har föremål kring vägbyggnad och vägunderhåll, bevarade från olika vägstationer samlats här. De insamlade föremålen bildar nu Väg- och trafikhistoriska samlingen som förvaltas i den autentiska miljön.

I samlingen finns i dag nästan 10 000 föremål från stort till smått, vilka alla är kopplade till vägens historia, byggnation och underhåll. Föremålen spänner främst över perioden 1900-1980, med några få undantag. Samlingens äldsta och troligen även tyngsta föremål, är en del av en bronsåldersväg från Malmö som påträffades vid grävningar inför byggandet av nya Ringvägen kring staden. Den väger sex ton. Bland de minsta och lättaste föremålen kan nämnas blyplomber för försegling av olika föremål. Dessa väger drygt ett gram styck.

Möte mellan en bil och en oxvagn i de småländska skogarna i Kronobergs län 1920 Foto: E. Paul Wretlind. Fotografi från ABV, Väg- och trafikhistoriska samlingen
Vägvält, tillverkad 1949 av Buffalo Springfield Roller Co, USA. Välten är en s k tandemvält som använts vid beläggningsarbeten på Ölandsbron. Foto: Johan Sommar, SMTM
En väg beläggs med Topeka, en av de många vägbeläggningar som testades på svenska vägar under 1920- och 1930-talet. Bilden är tagen 1935 vid Arneberga söder om Vadstena. Fotograf okänd. Foto från Väg- och trafikhistoriska samlingen
Volvo PV, vägmästarfordon använt i verksamheten vid vägstationen i Björnlunda Foto: Johan Sommar, SMTM
Emulsionsindräkning av vägrenen längs vägen mellan Trönninge och Kistinge i Halland 1939. Foto: Alberth Andersson. Foto från Väg- och trafikhistoriska samlingen
Från magasinet i Kjula Foto: Johan Sommar, SMTM
Beläggningsarbeten på Arlandavägen, E4, 1962 Foto: Carl Rydberg. Foto från Väg- och trafikhistoriska samlingen
Vägmärke Foto: Maria Karlsson, SMTM
Oljekannor i tre storlekar Foto: Johan Sommar, SMTM
Skylt för att informera om högertrafik, troligen från gränsövergång mellan Norge och Sverige. Foto: Emma Kristina Stilje, SMTM

Bland samlingens fordon finns exempelvis en av Sveriges första väghyvlar, en Wehr från omkring 1923 som fortfarande kan startas upp och köras utan problem. Den används också återkommande vid publika evenemang. Andra föremål som den stora gruppen verktyg och redskap för byggande och underhåll av vägar kan också nämnas, tillsammans med mätinstrument för vägstakning och avvägningar vid vägbyggnad samt gruppen vägmärken och skyltar, vilken innehåller allt från handgjorda skyltar tillverkade vid behov, till standardiserade vägmärken från 1931 och framåt.

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer vilket gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande.

Vi vill gärna att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Väg- och trafikhistoriska samlingen.

Samlingens arkiv- och fotosamling finns idag främst på Arkivcentrum i Arboga. Framtagande av handlingar görs endast i mån av möjlighet och tid. För denna hjälp, vänligen kontakta myndigheten (SMTM).

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Väg- och trafikhistoriska samlingen is a part of

Foto: Johan Sommar, SMTM
Foto: Johan Sommar, SMTM
Foto: Johan Sommar, SMTM
Foto: Emma Kristina Stilje, SMTM
Foto: Väg- och trafikhistoriska samlingen
Foto: Väg- och trafikhistoriska samlingen
Foto: Johan Sommar, SMTM
Foto: Emma Kristina Stilje
Foto: Johan Sommar, SMTM
Fotograf: Johan Sommar, SMTM
Foto: Maria Karlsson, SMTM
Foto: Johan Sommar, SMTM
Foto: Johan Sommar, SMTM
Foto: Johan Sommar, SMTM

Share to