Vägstation R11, Grästorp. Garagebyggnad. Framför byggnaden lastningselevator (skopelevator), väghyvel, eventuell Svedala typ BD2. Smörjbrygga vid gaveln. Lösa hjul till väghållning...

Share to