Vägstation AC20, Sorsele, färjvaktarbostaden i Stennäset. Bostadshus, färjvaktarens bostad. Cyklar framför byggnaden. Staket runt byggnaden. Färjeläget i bakgrunden.

Färjelägena och färjetrafiken administrerades av respektive vägmästarområde, i detta fall av Vmo AC19, Storuman. Färjleden vid Stensundet över Vindelälven. Ersatt av bro 1963.

Share to