Vägstation BD10, Övertorneå. Förråds- och garagebyggnad byggd i vinkel. På garageplan olika väghållningsmaskiner, bland annat spetsplogar, sidoplogar, trumtiningsaggregat, stationä...

Jämför bild VoV:s tidning "Vårt Verk", 1951, nr 2, s. 6.

Share to