Fyrprisman

Fyrprisman i ask av trä. En större del med grön, röd, vitar linser och två tillhörande lösa försättslinser.

a. trälåda

b. linssystem

c. försättslins Ö146

d. försättslins Ö146

Select the images you want to order

Share to