Fartygsmodell

Fartygsmodell av ångfartyg, akterskepp i ett block. Mässingpropeller i form av skruvgänga. Rörligt roder. Omkring 1850.

Select the images you want to order

Share to