• Bertil Waldéns personarkiv.

Innehåller: 
Manus till småtryck och skrifter:
Forskningar och färder.
Senmedeltiden i Västerlandet.
Pjäser författade av Bertil Waldén: Krönikespel, ”Bernadotte och Sveriges hopp” och ”Loka, låt varenda droppa”.
Från bergslag och bondebygd, 1951.
Längbro socken genom tiderna, 1936.
Fellingsbro, Lindesberg och Knista. 
Örebro slott.
Bergsmansgårdana. 
Misslyckade manufakturer i 1700-talets Örebro. 
Närkes lantbrukare.
Kulturminnesvårdens försvarsberedskap.
Om vådan och lagstiftning.
Glanshammars kyrka.
1600-talets Örebro, topografi och bebyggelse. 
Axel Borgs anteckningar. 
Nikolaikyrkan.
Samfundet för Hembygdsvårds årsbok, 1935.
Hindersmässan. 
Örebro län. 
Förslag till sju radioreportage, Örebro län.
Örebro stads utvecklingshistoria.
Föreningen Örebro läns museum.
Allmänbildningstävlan.
Telegramblanketter.
Koncept till ”Svensk stil – diskussionsledande kåseri”.
Anteckningar. 
Tidningsurklipp, blandat. 
Våra medeltidskyrkor som kulturminnesmärken.
Hembygdsrörelse och kulturminnesvård i Södermanlad.
Museer och hembygdsvård i Södermanland.
Dalslands kyrkor. 
Holländsk hembygdsvård och svensk.
Den kyrkliga konsten, medeltid och 1600 - 1700 tal. 
Fransk medeltidsskulptur.
Sörmländska julseder. 
Rekarneundersökningen 1924. 
Från en byundersökning i Rekarnebygden, manus och färdig utgåva. 
Frieri och bröllop.
Musik.
Brev och utdrag till ”Lag och rätt i Nora skoga”.
Koncept till Väderum, 1957-1958.
Koncept till ”Men kräver du allt”, 1957.
Koncept till och manus till Hemma i Västerlandet.
Koncept och manus till Strängnäs stifts kyrkor.
Manus och radiokrönikor. 
Koncept och manus till kyrkor i Närke. 
Manus till Engelbrektsfejden.  
Föredrag:
Hembygdsrörelse och kulturminnesvård i Örebro län (ofullständigt föredrag).
Bonde och bergsmanskultur i Örebro län.
Hembygdsvård och hembygdsvurm.
Från det gamla bergslagen.
Örebro slott.
Hembygdsrörelsens konsolidering.
Några gemensamma uppgifter för de kulturminnesvårdande sammanslutningarna i Örebro län.
Hembygdsrörelsens uppgift.
Det medelstora konstmuseet.
Hembygdsrörelsens självprövning.
Kulturminnesvård i Örebro län.
Museerna utåt.
Svensk hembygdsvård och holländsk.
Hembygdsrörelsen inför kris eller konsolidering. 
Dikter och verser: 
Tillfällighetsverser.
Herr Trötte träder dansen, sorgespel i fyra akter.
Romankoncept, 1928.
Anch´io un pittore, Passionsdrama, 1948.
Resemanus, M. Roca.
Skämt med Kjell Kumlien.
Diverse verser, 1923.
Valborgsmässotal. 
Ungdomsverser. 
Föredrag om konst, m.m.
Konsten som bildningsfaktor.
Svensk stil.
Franska katedraler.
Västgötska kulturminnesmärke, Västgöta Gille i Örebro. 
Hemslöjden och funktionalismen, Örebro läns slöjdförening. 
Heidenstam och konsten.
Tre städer, reseminnen från Mussolinis tid, Italien, 1924.
Ur färgerikonstens historia, 1931. 
Boken, kritiken och publiken.
Vad är konst?
Drottning Filippa.
Svenskt museiväsen, 1956.
Erik Andersson, lagläsare.
Den moderna konstens utvecklingslinjer.
Det moderna måleriet.
Ett kåseri om konst. 
Några svenska porträttbyster från 1600-talet.
Hemslöjdens aktuella problem.
Engelbrekt.
Strindberg.
Hembygdens arv.
Möbelstilar.
Våra medeltida kyrkor som kulturminnen.
Från Cezané till Salvador Dali.
Mitt bästa konstverk.
Vad är konst och vad ger konsten.
Ett kåseri om konstens vägar och former. 
Ett kåseri om konst.
Hembygdsvårdsföredrag. 
Örebro stad och bergshanteringen, 1946.
Närke i Sveriges historia.
Örebro läns Brandstodsbolag 100 år, 1943.
Gustav Adolf-minnen i Örebro, 1932.
Jeremias i Tröstlösa.
Klosterliv i Riseberga. 
Riseberga kloster. 
75-årsminnet av stiftandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen, 1932.
Bergsman och bonde.
Giftas i forna dagars Närke.
Gamla byar och gårdar i Närke. 
Gabriel Djurklou som kulturminnesvårdare, 1943.
Legenden från Lekebergslagen, Riseberga, 1938.
Närkes historia.
Kyrkor och kyrklig konst i Närke. 
Örebro, från fiskeboplats till köpstad. 
Örebro, från folkungatid till vasatid. 
Örebro, småstaden som skiftar hamn. 
Örebro stad och län i relation till äldre svensk bergshantering.
Den stora sjösänkningen. 
Närkes konst.
Till Gabriel Djurklous minne.
Om Örebrohantverk.
Om Örebro län genom tiderna. 
Skrivböcker från studietiden om konsthistoria, historia, pedagogik och psykologi.
Heraldik.
Om realismen i Norrbotten.
Millich. 
Anteckningar i konsthistoria, svensk konsthistoria. 
Anteckningar i konsthistoria, blandat. 
Anteckningar i konsthistoria, Italien, renässans och barock.
Anteckningar i konsthistoria, Italien fram till 1500. 
Holländskt måleri under 1600-talet samt Egyptens och Antikens arkitekturhistoria. 
Anteckningar om Millich. 
Anteckningar om barockskulpturens historia, allmän barockskulptur.
Anteckningar i konsthistoria, seminarieuppsatser.
Anteckningar i konsthistoria, allmän konsthistoria. 
Anteckningar om kyrkor som Bertil Waldén har fotograferat. 
Anteckningar i konsthistoria och historia. 
Anteckningar om Millich. 
Anteckningar om kvinnor och kläder. 
Anteckningar i konsthistoria, franskt-svenskt termlexikon. 
Anteckningar i konsthistoria, fransk 1400-tals skulptur. 
Anteckningar i pedagogik och psykologi. 
Skrifter, dikter, teckningar och skisser. 
Nordiskt arv och Vägen till Rom.
Anteckningar i litteraturhistoria. 
Språkövningar, skolböcker. 
Ordbok. 
Verbböjningar på italienska och franska.
Verbböjningar på tyska och engelska. 
Skrivbok i geometri, fysik och kemi. 
Skrivbok i fysik. 
Tema Italien, skrivövningar.
Italienska språkövningar. 
Margit Palmaers skolbok. 
Anteckningsbok "om böcker". 
Stämningar och stycken.
Böcker och skrifter. 
Mellan- och Östeuropas medeltidshistoria. 
Historiska årtal, nya tiden. 
Historisk årskalender. 
Socialhistoriska axplock. 
Historia om olika europeiska kungar. 
Historia, delar av Sydeuropa.
Anteckningar till Sveriges historia.
Skrift om Colchester.
Kassaböcker, kontantkassabok, livförsäkring. 
Skrivböcker och anteckningsböcker.
Pass för Bertil Waldén. 
Anteckningar, studiecirkel på ABF Eskilstuna, 1926.
Almanacka. 
Index, ortnamn i England. 
Sancte Örjens Gille, Stockholm, matrikel, 1960. 
Material till monografi över Örebro, manus, koncept, korrespondens, fakturor, tidningsklipp.
Tre kvarts sekel, Örebrokrönika.
Skrifter om Örebro stad och Örebro län. 
Ospecificerat manus.
Örebrotraktens förhistoria, kapitel II. 
Örebro stads brandförsvar genom tiderna. 
Närkes lagmanssläkter före digerdöden, av Christopher von Warnstedt. 
Anteckningar om hantverkare och bouppteckningar. 
Mantalslängder. 
Härad och tredingar, manus.
Hardemo sockens historia.
Anteckningar rörande samfundsliv, härradsrätten, skatten, arbetsliv, topografi, ortnamn, fornminnen, folkminnen, kyrkor. 
Nora domsagas historia. 
Anteckningar rörande hantverk.
Anteckningar rörande manufaktur, näringsliv, samfärd, jordbruk och fiske, handel. 
Excerpter, Almby, 1943.
Excerpter, Asker-Sköllersta. 
Excerpter, Frövifors bruk, 1951.
Jubileumsdagen, 1951.
Förvifors bruks historia, personhistoria.
Excerpter, Stora Mellösa, ortnamnsregister, brev, uppslagsord.
Anteckningsböcker. 
Anteckningar rörande Örebro stad. 
Anteckningar rörande Örebro slott.
Anteckningar rörande kyrkor. 
Anteckningar rörande Karstorp - Ormesta. 
Excerpter. 
Reseberättelser och reserapporter, 1954-1964. 
Amsterdam, tidningsklipp, utställningsmaterial, skrift på holländska om utställningen 1934.
Julkort till familjen Waldén.
Småskrifter och särtryck av Bertil Waldén och av andra författare.
Rådet för bygdekultur, protokoll, stadgar, redogörelser för verksamheten, program, 1940-tal.
Recensioner och Tidningsklipp, Dagens Nyheter, Norrbottens Kuriren, Folket, Eskilstuna kuriren, 1924 – 1958.
Kalendrar, almanackor: 1726, 1781, 1782, 1785, 1786, 1788, 1790, 1797-1799.
Kalendrar, almanackor: 1802 – 1867.
Hemmets årsbok, 1926-1929, 1931 – 1948.
Almanacka för ungdom, 1909 och 1913.
Almanacka för alla, 1917.
Svea folkkalender, 1872. 
Vanliga almanackan, 1979. 
Program och placeringslistor. 
Skövde Rotaryklubbs charterfest, 1945.
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien samt Skandinaviska Museiförbundets middag, 1946. 
Skånegillets vårfest, 1945.
Örebro Rotaryklubb, 1949. 
De svenska Rotarydistriktens konferens, 1950. 
Stockholms högskolors promotion, 1952. 
Vitterhetsakademien, festbankett 1953. 
Visby Rottaryklubbs charterfest, 1953. 
Alliance Francaise ”Tre franska dagar”, 1955. 
Örebro Rotaryklubbs jubileum, 1955.
Örebro Västra Rotaryklubbs charterfest, 1956.
    Photo: Örebro läns museum

PERSONARKIV

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to