• KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 46798:1-7. Tak, delar av. Ett flertal delar av koppartak. :1. Kvadratisk kopparplåt. :2. Rektangulär kopparplåt med inristad bild i form av ett ansikte samt handskriven text (oläsbar). :3. Mindre rektangulär kopparplåt med fastklistrad papperlapp med tryckt text i svart: Från Skultuna bruk Till Herr Kapten L.A. Ekeberg Westerås F.V.B. Till Herrar Holmberg & Lindström Stockholm. Handskrivet i rött: JA Grahm 1886. :4. Mindre rektangulär kopparplåt med instämplat signatur: JA Grahm 1890 samt ett hål i varje hörn. :5. L-format steg av järn till trappsteg med tillhörande mässingsrör med två muttrar, fästbleck till undertak med två tillhörande spikar. :6. Delar från taket på Kungsmakstornet, bestående av fem små spikar, en mellanstor spik, en stor spik och två fästbleck av kopparplåt med hål i för spik. Fästbleck spikas i undertaket. :7. Slipskiva. Rund, platt slipskiva, brun på ena sidan och grön på den andra. Användes för att slipa ner den gröna förpatinerade takplåten så att den skulle passa ihop med de gamla delarna.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum

Tak

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to