Skeppsgossar, kyrkoparad

Innan "kyrkoparad” av skeppsgossar. I mitten 10 skeppsgossar, t.v. två befälspersoner, t.h. träd utan löv, snöbollskastning.

Select the images you want to order

Share to