Mynt

Präglat ubileumsmynt i lätt vitmetall från 1914 till minne av 100årsjubileet för Göteborgs och Bohus läns Hushållningssällskap.

TILL

MINNE AF

100-ÅRS

JUBILEET

1914

På andra sidan med texten

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS KONGL. HUSHPÅLLNINGS SÄLLSKAP.

omramande Bohusläns landskapsvapen.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to