Skära

Halvcirkelformat blad med ett kort handtag av trä.

Bladet har en egg och avslutas i en spets.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Skära

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to