Gravsten

Gravsten, stående rektangulär form, huggen av gnejshäll. Inskrift Kristus monogrammet IHS och ett kors samt knappts synliga rester av den begravdes initialer.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to