Lastångfartyg med hjälpsegel, 2-mastat.

Svart skrov. BB sida. Stagsegel på båda masterna. Dalarnas vapen i blå sköld med vitt band på svart skorsten. Flagga på aktra masten, unionsflagg. 8 man.

Select the images you want to order

Share to