Fartygsmodell

Modell av tremastad bark, handelsfartyg.

Skrå av teak.

Share to