Lagerbox

Modell av lagerbox med tillhörande axeltapp. Genomskärning. Lagerboxen är skuren så att texten inte är fullständig. Den text som finns kvar lyder: "...PSTEIN" och "...SHAUS".

Order this image

Share to