• KLM 24962. Runsten. Stenen är en tillhuggen kalkstenshäll i gråblå färg. Kvarvarande sten utgör större delen av ursprungligen en större runsten, av vilka delar har blivit borthuggna. Runstenen är dekorerad med praktfulla djurslingor utförda i äldre medeltida stil. Ornamenten är upphöjda liksom ramverket längs kanterna. Inskriften, som läses från vänster till höger, är inristad på den upphöjda ramen längs stenens kanter, med undantag från slutet, som med mindre runor är inristade i slingan till höger. Början av inskriften saknas. Den har stått på den borthuggna vänstra kanten. Denna del av inskriften har innehållit namnen på de personer som rest stenen, men endast några fragment av runor, som tillhört det sista namnet, är bevarade. (beskrivning ur: S. Söderberg & E. Brate. Sveriges runinskrifter, Första bandet, Ölands runinskrifter, s. 39-43. Stockholm 1900-1906.)
    Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
  • KLM 24962. Runsten. Stenen är en tillhuggen kalkstenshäll i gråblå färg. Kvarvarande sten utgör större delen av ursprungligen en större runsten, av vilka delar har blivit borthuggna. Runstenen är dekorerad med praktfulla djurslingor utförda i äldre medeltida stil. Ornamenten är upphöjda liksom ramverket längs kanterna. Inskriften, som läses från vänster till höger, är inristad på den upphöjda ramen längs stenens kanter, med undantag från slutet, som med mindre runor är inristade i slingan till höger. Början av inskriften saknas. Den har stått på den borthuggna vänstra kanten. Denna del av inskriften har innehållit namnen på de personer som rest stenen, men endast några fragment av runor, som tillhört det sista namnet, är bevarade. (beskrivning ur: S. Söderberg & E. Brate. Sveriges runinskrifter, Första bandet, Ölands runinskrifter, s. 39-43. Stockholm 1900-1906.)
    Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum

Runsten

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to