Veganäsduk

I mitten VEGAS porträtt, runt om: Oscar II, Nordenskiöld, Palander och Oscar Dickson.

Order this image

Share to