Flygplan

Flygplan av modell GV-38. Motorflygplan med täckt kabin och två sittplatser i tandem. Högvingat monoplan, blåmålat.

Share to