• Brev 1901-05-06 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 6/5 1901
Snälle Pappa!
Så roligt att pappa
känner sig så kry efter opera
tionen Jag hade ingen aning
om att Pappa försämrats så
betydligt på sista tiden, att en
ny operation var nödvändig.
Men nu är ju allt lyck-
ligt och väl öfverståndet, och
Pappa mår ju bra, och känner
sig kry, och är ju redan uppe
och går. Jag har bara fått
glada nyheter, allt sedan opera-
tionsdagen, så nu skall väl
1.
.
[Sida 2]
Pappa bli bra ordentligt
Jag skulle ha skrifvet
till Pappa för länge sedan,
men var dum nog, att inte
genast begripa adressen, utan
skref därför först hem.
Jag kände mig så dum nu
när jag fick Hjalmars bref-
kort med att ”Adressen na-
turligtvis endast är Lasarettet”.
Är det mycke långsamt
för Pappa, ensam som Pappa
är? Jag tycker Pappa skulle
ha en telefonapparat så att
Pappa då och då kunde tala
med dem där hemma Men
de äro ju rätt ofta ute hos
Pappa, och det dröjer väl inte
så länge innan Pappa får komma hem
2.
.
[Sida 3]
Här har nu en längre tid
varit det alra härligaste vår-
väder Pappa kan tänka sig.
Sol från klar [inskrivet: m] himmel hela
dagarna igenom ända tills
i går då här snöade rätt bra
på morgonen. Här håller
i alla fall på att löfvas allt
hvad det hinner. Det ligger re-
dan en lätt ljusgrön ton öfver
träden i parkerna.
Valborgsmässoafton var det
som vanligt fäst på Skansen
Alla människor skulle dit
ut. Jag var naturligtvis där ock-
så i sällskap med en klunga 
Akademister. Hela strandvägen
var en oafbruten ström af män
niskor. Droska vid droska full-
packade på ena sidan, och en
.
[Sida 4]
likadan rad med tomma
på andra sidan, som körde
för att hämta mera folk.
Men så var det också fullpackat
där uppe på Skansen. Hvart
man skulle gå fick man
tränga sig fram genom folk
massorna. Fru Lindström
träffade jag, och hon hade rys-
ligt svårt för att reda sig
tjock som hon är. Det lär ha varit
öfver 26,000 personer där uppe
1. Maj åkte vi ett
rätt stort sällskap Akademister [inskrivet: både flickor och pojkar]
med ångbåt ut till en liten
ö i skärgården. Därifrån
rodde vi till Lidinge värdshus
och marcherade landsvägen
till Djurgårdsbrunns värdshus,
drucko te och åto smörgåsar
4.
.
[Sida 5]
och promenerade sedan arm 
i arm i månskenet hem
till staden. Det var den
härligaste första maj jag
någonsin varit med om.
Nu är det ett fasligt gno-
ende på Anatomien. Vi ska
ta examen dn 21. Alting
går bara ut på Anatomi. Un-
der alla lektioner resoneras
inte om annat än Anatomi
Med ett ord. Under de här
dagarna till den 21 kommer
ingenting annat att exaltera
för oss än Anatomi. Lika-
dant var det med Perspek-
tivet. Man går gärna och
[överstruket streck över a] slöar för de där ämnena
hela året ända till de
sista dagarna före tentamen
5.
.
[Sida 6]
men då är man tvungen
att klämma i utaf bara 
katten.
Ja Pappa kryar väl på sig
till nästa gång jag skrifver.
Adjö så länge
Pappa lille
Mellapojken
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-05-06 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 6/5 1901
Snälle Pappa!
Så roligt att pappa
känner sig så kry efter opera
tionen Jag hade ingen aning
om att Pappa försämrats så
betydligt på sista tiden, att en
ny operation var nödvändig.
Men nu är ju allt lyck-
ligt och väl öfverståndet, och
Pappa mår ju bra, och känner
sig kry, och är ju redan uppe
och går. Jag har bara fått
glada nyheter, allt sedan opera-
tionsdagen, så nu skall väl
1.
.
[Sida 2]
Pappa bli bra ordentligt
Jag skulle ha skrifvet
till Pappa för länge sedan,
men var dum nog, att inte
genast begripa adressen, utan
skref därför först hem.
Jag kände mig så dum nu
när jag fick Hjalmars bref-
kort med att ”Adressen na-
turligtvis endast är Lasarettet”.
Är det mycke långsamt
för Pappa, ensam som Pappa
är? Jag tycker Pappa skulle
ha en telefonapparat så att
Pappa då och då kunde tala
med dem där hemma Men
de äro ju rätt ofta ute hos
Pappa, och det dröjer väl inte
så länge innan Pappa får komma hem
2.
.
[Sida 3]
Här har nu en längre tid
varit det alra härligaste vår-
väder Pappa kan tänka sig.
Sol från klar [inskrivet: m] himmel hela
dagarna igenom ända tills
i går då här snöade rätt bra
på morgonen. Här håller
i alla fall på att löfvas allt
hvad det hinner. Det ligger re-
dan en lätt ljusgrön ton öfver
träden i parkerna.
Valborgsmässoafton var det
som vanligt fäst på Skansen
Alla människor skulle dit
ut. Jag var naturligtvis där ock-
så i sällskap med en klunga 
Akademister. Hela strandvägen
var en oafbruten ström af män
niskor. Droska vid droska full-
packade på ena sidan, och en
.
[Sida 4]
likadan rad med tomma
på andra sidan, som körde
för att hämta mera folk.
Men så var det också fullpackat
där uppe på Skansen. Hvart
man skulle gå fick man
tränga sig fram genom folk
massorna. Fru Lindström
träffade jag, och hon hade rys-
ligt svårt för att reda sig
tjock som hon är. Det lär ha varit
öfver 26,000 personer där uppe
1. Maj åkte vi ett
rätt stort sällskap Akademister [inskrivet: både flickor och pojkar]
med ångbåt ut till en liten
ö i skärgården. Därifrån
rodde vi till Lidinge värdshus
och marcherade landsvägen
till Djurgårdsbrunns värdshus,
drucko te och åto smörgåsar
4.
.
[Sida 5]
och promenerade sedan arm 
i arm i månskenet hem
till staden. Det var den
härligaste första maj jag
någonsin varit med om.
Nu är det ett fasligt gno-
ende på Anatomien. Vi ska
ta examen dn 21. Alting
går bara ut på Anatomi. Un-
der alla lektioner resoneras
inte om annat än Anatomi
Med ett ord. Under de här
dagarna till den 21 kommer
ingenting annat att exaltera
för oss än Anatomi. Lika-
dant var det med Perspek-
tivet. Man går gärna och
[överstruket streck över a] slöar för de där ämnena
hela året ända till de
sista dagarna före tentamen
5.
.
[Sida 6]
men då är man tvungen
att klämma i utaf bara 
katten.
Ja Pappa kryar väl på sig
till nästa gång jag skrifver.
Adjö så länge
Pappa lille
Mellapojken
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-05-06 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 6/5 1901
Snälle Pappa!
Så roligt att pappa
känner sig så kry efter opera
tionen Jag hade ingen aning
om att Pappa försämrats så
betydligt på sista tiden, att en
ny operation var nödvändig.
Men nu är ju allt lyck-
ligt och väl öfverståndet, och
Pappa mår ju bra, och känner
sig kry, och är ju redan uppe
och går. Jag har bara fått
glada nyheter, allt sedan opera-
tionsdagen, så nu skall väl
1.
.
[Sida 2]
Pappa bli bra ordentligt
Jag skulle ha skrifvet
till Pappa för länge sedan,
men var dum nog, att inte
genast begripa adressen, utan
skref därför först hem.
Jag kände mig så dum nu
när jag fick Hjalmars bref-
kort med att ”Adressen na-
turligtvis endast är Lasarettet”.
Är det mycke långsamt
för Pappa, ensam som Pappa
är? Jag tycker Pappa skulle
ha en telefonapparat så att
Pappa då och då kunde tala
med dem där hemma Men
de äro ju rätt ofta ute hos
Pappa, och det dröjer väl inte
så länge innan Pappa får komma hem
2.
.
[Sida 3]
Här har nu en längre tid
varit det alra härligaste vår-
väder Pappa kan tänka sig.
Sol från klar [inskrivet: m] himmel hela
dagarna igenom ända tills
i går då här snöade rätt bra
på morgonen. Här håller
i alla fall på att löfvas allt
hvad det hinner. Det ligger re-
dan en lätt ljusgrön ton öfver
träden i parkerna.
Valborgsmässoafton var det
som vanligt fäst på Skansen
Alla människor skulle dit
ut. Jag var naturligtvis där ock-
så i sällskap med en klunga 
Akademister. Hela strandvägen
var en oafbruten ström af män
niskor. Droska vid droska full-
packade på ena sidan, och en
.
[Sida 4]
likadan rad med tomma
på andra sidan, som körde
för att hämta mera folk.
Men så var det också fullpackat
där uppe på Skansen. Hvart
man skulle gå fick man
tränga sig fram genom folk
massorna. Fru Lindström
träffade jag, och hon hade rys-
ligt svårt för att reda sig
tjock som hon är. Det lär ha varit
öfver 26,000 personer där uppe
1. Maj åkte vi ett
rätt stort sällskap Akademister [inskrivet: både flickor och pojkar]
med ångbåt ut till en liten
ö i skärgården. Därifrån
rodde vi till Lidinge värdshus
och marcherade landsvägen
till Djurgårdsbrunns värdshus,
drucko te och åto smörgåsar
4.
.
[Sida 5]
och promenerade sedan arm 
i arm i månskenet hem
till staden. Det var den
härligaste första maj jag
någonsin varit med om.
Nu är det ett fasligt gno-
ende på Anatomien. Vi ska
ta examen dn 21. Alting
går bara ut på Anatomi. Un-
der alla lektioner resoneras
inte om annat än Anatomi
Med ett ord. Under de här
dagarna till den 21 kommer
ingenting annat att exaltera
för oss än Anatomi. Lika-
dant var det med Perspek-
tivet. Man går gärna och
[överstruket streck över a] slöar för de där ämnena
hela året ända till de
sista dagarna före tentamen
5.
.
[Sida 6]
men då är man tvungen
att klämma i utaf bara 
katten.
Ja Pappa kryar väl på sig
till nästa gång jag skrifver.
Adjö så länge
Pappa lille
Mellapojken
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-05-06 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 6/5 1901
Snälle Pappa!
Så roligt att pappa
känner sig så kry efter opera
tionen Jag hade ingen aning
om att Pappa försämrats så
betydligt på sista tiden, att en
ny operation var nödvändig.
Men nu är ju allt lyck-
ligt och väl öfverståndet, och
Pappa mår ju bra, och känner
sig kry, och är ju redan uppe
och går. Jag har bara fått
glada nyheter, allt sedan opera-
tionsdagen, så nu skall väl
1.
.
[Sida 2]
Pappa bli bra ordentligt
Jag skulle ha skrifvet
till Pappa för länge sedan,
men var dum nog, att inte
genast begripa adressen, utan
skref därför först hem.
Jag kände mig så dum nu
när jag fick Hjalmars bref-
kort med att ”Adressen na-
turligtvis endast är Lasarettet”.
Är det mycke långsamt
för Pappa, ensam som Pappa
är? Jag tycker Pappa skulle
ha en telefonapparat så att
Pappa då och då kunde tala
med dem där hemma Men
de äro ju rätt ofta ute hos
Pappa, och det dröjer väl inte
så länge innan Pappa får komma hem
2.
.
[Sida 3]
Här har nu en längre tid
varit det alra härligaste vår-
väder Pappa kan tänka sig.
Sol från klar [inskrivet: m] himmel hela
dagarna igenom ända tills
i går då här snöade rätt bra
på morgonen. Här håller
i alla fall på att löfvas allt
hvad det hinner. Det ligger re-
dan en lätt ljusgrön ton öfver
träden i parkerna.
Valborgsmässoafton var det
som vanligt fäst på Skansen
Alla människor skulle dit
ut. Jag var naturligtvis där ock-
så i sällskap med en klunga 
Akademister. Hela strandvägen
var en oafbruten ström af män
niskor. Droska vid droska full-
packade på ena sidan, och en
.
[Sida 4]
likadan rad med tomma
på andra sidan, som körde
för att hämta mera folk.
Men så var det också fullpackat
där uppe på Skansen. Hvart
man skulle gå fick man
tränga sig fram genom folk
massorna. Fru Lindström
träffade jag, och hon hade rys-
ligt svårt för att reda sig
tjock som hon är. Det lär ha varit
öfver 26,000 personer där uppe
1. Maj åkte vi ett
rätt stort sällskap Akademister [inskrivet: både flickor och pojkar]
med ångbåt ut till en liten
ö i skärgården. Därifrån
rodde vi till Lidinge värdshus
och marcherade landsvägen
till Djurgårdsbrunns värdshus,
drucko te och åto smörgåsar
4.
.
[Sida 5]
och promenerade sedan arm 
i arm i månskenet hem
till staden. Det var den
härligaste första maj jag
någonsin varit med om.
Nu är det ett fasligt gno-
ende på Anatomien. Vi ska
ta examen dn 21. Alting
går bara ut på Anatomi. Un-
der alla lektioner resoneras
inte om annat än Anatomi
Med ett ord. Under de här
dagarna till den 21 kommer
ingenting annat att exaltera
för oss än Anatomi. Lika-
dant var det med Perspek-
tivet. Man går gärna och
[överstruket streck över a] slöar för de där ämnena
hela året ända till de
sista dagarna före tentamen
5.
.
[Sida 6]
men då är man tvungen
att klämma i utaf bara 
katten.
Ja Pappa kryar väl på sig
till nästa gång jag skrifver.
Adjö så länge
Pappa lille
Mellapojken
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-05-06 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 6/5 1901
Snälle Pappa!
Så roligt att pappa
känner sig så kry efter opera
tionen Jag hade ingen aning
om att Pappa försämrats så
betydligt på sista tiden, att en
ny operation var nödvändig.
Men nu är ju allt lyck-
ligt och väl öfverståndet, och
Pappa mår ju bra, och känner
sig kry, och är ju redan uppe
och går. Jag har bara fått
glada nyheter, allt sedan opera-
tionsdagen, så nu skall väl
1.
.
[Sida 2]
Pappa bli bra ordentligt
Jag skulle ha skrifvet
till Pappa för länge sedan,
men var dum nog, att inte
genast begripa adressen, utan
skref därför först hem.
Jag kände mig så dum nu
när jag fick Hjalmars bref-
kort med att ”Adressen na-
turligtvis endast är Lasarettet”.
Är det mycke långsamt
för Pappa, ensam som Pappa
är? Jag tycker Pappa skulle
ha en telefonapparat så att
Pappa då och då kunde tala
med dem där hemma Men
de äro ju rätt ofta ute hos
Pappa, och det dröjer väl inte
så länge innan Pappa får komma hem
2.
.
[Sida 3]
Här har nu en längre tid
varit det alra härligaste vår-
väder Pappa kan tänka sig.
Sol från klar [inskrivet: m] himmel hela
dagarna igenom ända tills
i går då här snöade rätt bra
på morgonen. Här håller
i alla fall på att löfvas allt
hvad det hinner. Det ligger re-
dan en lätt ljusgrön ton öfver
träden i parkerna.
Valborgsmässoafton var det
som vanligt fäst på Skansen
Alla människor skulle dit
ut. Jag var naturligtvis där ock-
så i sällskap med en klunga 
Akademister. Hela strandvägen
var en oafbruten ström af män
niskor. Droska vid droska full-
packade på ena sidan, och en
.
[Sida 4]
likadan rad med tomma
på andra sidan, som körde
för att hämta mera folk.
Men så var det också fullpackat
där uppe på Skansen. Hvart
man skulle gå fick man
tränga sig fram genom folk
massorna. Fru Lindström
träffade jag, och hon hade rys-
ligt svårt för att reda sig
tjock som hon är. Det lär ha varit
öfver 26,000 personer där uppe
1. Maj åkte vi ett
rätt stort sällskap Akademister [inskrivet: både flickor och pojkar]
med ångbåt ut till en liten
ö i skärgården. Därifrån
rodde vi till Lidinge värdshus
och marcherade landsvägen
till Djurgårdsbrunns värdshus,
drucko te och åto smörgåsar
4.
.
[Sida 5]
och promenerade sedan arm 
i arm i månskenet hem
till staden. Det var den
härligaste första maj jag
någonsin varit med om.
Nu är det ett fasligt gno-
ende på Anatomien. Vi ska
ta examen dn 21. Alting
går bara ut på Anatomi. Un-
der alla lektioner resoneras
inte om annat än Anatomi
Med ett ord. Under de här
dagarna till den 21 kommer
ingenting annat att exaltera
för oss än Anatomi. Lika-
dant var det med Perspek-
tivet. Man går gärna och
[överstruket streck över a] slöar för de där ämnena
hela året ända till de
sista dagarna före tentamen
5.
.
[Sida 6]
men då är man tvungen
att klämma i utaf bara 
katten.
Ja Pappa kryar väl på sig
till nästa gång jag skrifver.
Adjö så länge
Pappa lille
Mellapojken
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to