• Brev 1901-05-28 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 28 maj
1901
Snälle Pappa
Förlåt mig snälle
Pappa att jag inte har 
skrifvit på så länge men
det har varit ett rysligt
gnoende den sista veckan.
Pappa mår väl bra, och
kryar på sig fortast möj-
ligt. Jag har inte fått något
bref hemifrån på Gud vet
när, men jag hoppas det 
bästa
De 2 dagars tentamina
och examen i Anatomin
äro nu lyckligt och väl
.
[Sida 2]
öfverståndna. Jag fick
första frågan första dagen
och redde mig skapligt nog
Andra dagen [överstruket: c och inskrivet: a] räknade jag 
ut min fråga och lärde mig
svaren, som ett rinnande 
vatten i hopp att äfven då
få första frågan, men de 
gången började han i andra
ändan. Nu är det i alla fall 
lyckligt öfverståndet.
Så har jag gnott [överskrivet: f] halfva
nätterna igenom för att
få mina 7 kompositioner
färdiga. I går förmiddag
lämnade jag in dem. De
blefvo rätt bra
och jag tror
de komma att väcka upp-
märksamhet på utställningen
Alla mina kamrater
.
[Sida 3]
tyckte om dem
Den 30 de är högtidsdagen.
då får man höra om
man fallit gubbarna i sma
ken eller inte. Det är
skada att inte grefve Rosen
är här. Jag tror att resulta
tet af bedömningen på mina
saker då skulle utfalla
på ett annat sätt. Medel
tidskompositioner intressera
inte de andra professorerna
så mycke.
Som Pappa vet pågar just
nu Pressens veckas stora
festligheter här uppe. I dag,
i morgon och i övermorgon är
det stor [inskrivet: r] karneval på Operan
och där skall jag vara med.
jämte en hel hop andra
.
[Sida 4]
manliga och kvinliga Akade
mielever. Vi äro inbjudna
af styrelsen för att medver
ka och skola [inskrivet: r] representera
ett skräddarskrå från slutet 
af 1700 talet. Det kommer
att blifva aldeles kolosalt
trefligt. I dag ha vi haft
generalrepetetion på Operan
Min rol är en snobbig
skräddargesäll med fästmo
Det blir en af de mäst
storslagna festligheter som
nogonsin varit här uppe
och det är ju roligt när
man kan få vara med
så [överstruket: t] billigt. Jag skall
snart skrifva mera
Adjö så länge Pappa lille
John.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1901-05-28 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 28 maj
1901
Snälle Pappa
Förlåt mig snälle
Pappa att jag inte har 
skrifvit på så länge men
det har varit ett rysligt
gnoende den sista veckan.
Pappa mår väl bra, och
kryar på sig fortast möj-
ligt. Jag har inte fått något
bref hemifrån på Gud vet
när, men jag hoppas det 
bästa
De 2 dagars tentamina
och examen i Anatomin
äro nu lyckligt och väl
.
[Sida 2]
öfverståndna. Jag fick
första frågan första dagen
och redde mig skapligt nog
Andra dagen [överstruket: c och inskrivet: a] räknade jag 
ut min fråga och lärde mig
svaren, som ett rinnande 
vatten i hopp att äfven då
få första frågan, men de 
gången började han i andra
ändan. Nu är det i alla fall 
lyckligt öfverståndet.
Så har jag gnott [överskrivet: f] halfva
nätterna igenom för att
få mina 7 kompositioner
färdiga. I går förmiddag
lämnade jag in dem. De
blefvo rätt bra
och jag tror
de komma att väcka upp-
märksamhet på utställningen
Alla mina kamrater
.
[Sida 3]
tyckte om dem
Den 30 de är högtidsdagen.
då får man höra om
man fallit gubbarna i sma
ken eller inte. Det är
skada att inte grefve Rosen
är här. Jag tror att resulta
tet af bedömningen på mina
saker då skulle utfalla
på ett annat sätt. Medel
tidskompositioner intressera
inte de andra professorerna
så mycke.
Som Pappa vet pågar just
nu Pressens veckas stora
festligheter här uppe. I dag,
i morgon och i övermorgon är
det stor [inskrivet: r] karneval på Operan
och där skall jag vara med.
jämte en hel hop andra
.
[Sida 4]
manliga och kvinliga Akade
mielever. Vi äro inbjudna
af styrelsen för att medver
ka och skola [inskrivet: r] representera
ett skräddarskrå från slutet 
af 1700 talet. Det kommer
att blifva aldeles kolosalt
trefligt. I dag ha vi haft
generalrepetetion på Operan
Min rol är en snobbig
skräddargesäll med fästmo
Det blir en af de mäst
storslagna festligheter som
nogonsin varit här uppe
och det är ju roligt när
man kan få vara med
så [överstruket: t] billigt. Jag skall
snart skrifva mera
Adjö så länge Pappa lille
John.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1901-05-28 från John Bauer till Joseph Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Stockholm den 28 maj
1901
Snälle Pappa
Förlåt mig snälle
Pappa att jag inte har 
skrifvit på så länge men
det har varit ett rysligt
gnoende den sista veckan.
Pappa mår väl bra, och
kryar på sig fortast möj-
ligt. Jag har inte fått något
bref hemifrån på Gud vet
när, men jag hoppas det 
bästa
De 2 dagars tentamina
och examen i Anatomin
äro nu lyckligt och väl
.
[Sida 2]
öfverståndna. Jag fick
första frågan första dagen
och redde mig skapligt nog
Andra dagen [överstruket: c och inskrivet: a] räknade jag 
ut min fråga och lärde mig
svaren, som ett rinnande 
vatten i hopp att äfven då
få första frågan, men de 
gången började han i andra
ändan. Nu är det i alla fall 
lyckligt öfverståndet.
Så har jag gnott [överskrivet: f] halfva
nätterna igenom för att
få mina 7 kompositioner
färdiga. I går förmiddag
lämnade jag in dem. De
blefvo rätt bra
och jag tror
de komma att väcka upp-
märksamhet på utställningen
Alla mina kamrater
.
[Sida 3]
tyckte om dem
Den 30 de är högtidsdagen.
då får man höra om
man fallit gubbarna i sma
ken eller inte. Det är
skada att inte grefve Rosen
är här. Jag tror att resulta
tet af bedömningen på mina
saker då skulle utfalla
på ett annat sätt. Medel
tidskompositioner intressera
inte de andra professorerna
så mycke.
Som Pappa vet pågar just
nu Pressens veckas stora
festligheter här uppe. I dag,
i morgon och i övermorgon är
det stor [inskrivet: r] karneval på Operan
och där skall jag vara med.
jämte en hel hop andra
.
[Sida 4]
manliga och kvinliga Akade
mielever. Vi äro inbjudna
af styrelsen för att medver
ka och skola [inskrivet: r] representera
ett skräddarskrå från slutet 
af 1700 talet. Det kommer
att blifva aldeles kolosalt
trefligt. I dag ha vi haft
generalrepetetion på Operan
Min rol är en snobbig
skräddargesäll med fästmo
Det blir en af de mäst
storslagna festligheter som
nogonsin varit här uppe
och det är ju roligt när
man kan få vara med
så [överstruket: t] billigt. Jag skall
snart skrifva mera
Adjö så länge Pappa lille
John.
    Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to