• Brev 1901-09-11 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Brevet saknar underskrift. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 11 Sept 1901
f.m.
Snälla mamma, Hjalmar
och Enne.
Äfven i natt har Pappa 
sofvit utmärkt godt. Han fick
ett lafvemang på morgonen,
så magen blef tom. Strax
före 12 sköljdes blåsan. Det
var inte så svårt som pappa
hade trott. Under sköljningen
var Pappa osöfd. De började
först med ett ytterst fint
rör och tog sedan allt gröfre
och gröfre. [överstruket: Sedan söfde]
Efter skjöljningen söfdes
Pappa i och för undersökning
.
[Sida 2]
Det måste dock varat en
mycket liten stund, ty vid
half 1 tiden, då jag kom, låg
Pappa redan vaken i sin
säng, och efter omständig-
heterna rätt kry. Inga
kväljningar ha inställt
sig, men Pappa är natur-
ligtvis ännu mycke matt
Kl. 6 e.m.
Doktorerna [överstruket: r] ha varit inne
hos Pappa i afton. De anta
att det är sten i njuren,
men de [överstruket: r] ha ännu inte kunnat
upptäcka något som tyder
på att den anda njuren
är angripen, och det är
ju rysligt roligt. Under det
Pappa var söfd passade de
.
[Sida 3]
på att utvigga urinröret. Det
talade de inte om för Pappa
förr än i afton.
Systrana äro mycke snälla
och pyssla om Pappa på
alla sätt. Jag för min del
är aldeles öfvertygad om
att inte Pappa kunnat
komma i bättre händer,
som dr. Westlin sa. [inskrivet: r] Apropa
det så tackar Pappa så mycke
för brefvet.
På Akademien äro vi
endast 3 i modellen ännu, och
det är mycke trist af den
enkla orsak att vi fortfaran-
de få stå och rita antik.
De ha inte råd att hålla
model för oss 3. De flesta
.
[Sida 4]
af mina ritningar från förra
året har jag hittat aldeles för-
störda, de som finnas kvar
ha jag lust att skicka hem.
Det finns alltid någon platts
för dem uppe på vinden
Adjö för i dag
Mamma lilla
Hälsningar
från
Pappa å 
mej.
P.S. Pappa tycker det är
bäst att jag skrifver.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1901-09-11 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Brevet saknar underskrift. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 11 Sept 1901
f.m.
Snälla mamma, Hjalmar
och Enne.
Äfven i natt har Pappa 
sofvit utmärkt godt. Han fick
ett lafvemang på morgonen,
så magen blef tom. Strax
före 12 sköljdes blåsan. Det
var inte så svårt som pappa
hade trott. Under sköljningen
var Pappa osöfd. De började
först med ett ytterst fint
rör och tog sedan allt gröfre
och gröfre. [överstruket: Sedan söfde]
Efter skjöljningen söfdes
Pappa i och för undersökning
.
[Sida 2]
Det måste dock varat en
mycket liten stund, ty vid
half 1 tiden, då jag kom, låg
Pappa redan vaken i sin
säng, och efter omständig-
heterna rätt kry. Inga
kväljningar ha inställt
sig, men Pappa är natur-
ligtvis ännu mycke matt
Kl. 6 e.m.
Doktorerna [överstruket: r] ha varit inne
hos Pappa i afton. De anta
att det är sten i njuren,
men de [överstruket: r] ha ännu inte kunnat
upptäcka något som tyder
på att den anda njuren
är angripen, och det är
ju rysligt roligt. Under det
Pappa var söfd passade de
.
[Sida 3]
på att utvigga urinröret. Det
talade de inte om för Pappa
förr än i afton.
Systrana äro mycke snälla
och pyssla om Pappa på
alla sätt. Jag för min del
är aldeles öfvertygad om
att inte Pappa kunnat
komma i bättre händer,
som dr. Westlin sa. [inskrivet: r] Apropa
det så tackar Pappa så mycke
för brefvet.
På Akademien äro vi
endast 3 i modellen ännu, och
det är mycke trist af den
enkla orsak att vi fortfaran-
de få stå och rita antik.
De ha inte råd att hålla
model för oss 3. De flesta
.
[Sida 4]
af mina ritningar från förra
året har jag hittat aldeles för-
störda, de som finnas kvar
ha jag lust att skicka hem.
Det finns alltid någon platts
för dem uppe på vinden
Adjö för i dag
Mamma lilla
Hälsningar
från
Pappa å 
mej.
P.S. Pappa tycker det är
bäst att jag skrifver.
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev 1901-09-11 från John Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Brevet saknar underskrift. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 11 Sept 1901
f.m.
Snälla mamma, Hjalmar
och Enne.
Äfven i natt har Pappa 
sofvit utmärkt godt. Han fick
ett lafvemang på morgonen,
så magen blef tom. Strax
före 12 sköljdes blåsan. Det
var inte så svårt som pappa
hade trott. Under sköljningen
var Pappa osöfd. De började
först med ett ytterst fint
rör och tog sedan allt gröfre
och gröfre. [överstruket: Sedan söfde]
Efter skjöljningen söfdes
Pappa i och för undersökning
.
[Sida 2]
Det måste dock varat en
mycket liten stund, ty vid
half 1 tiden, då jag kom, låg
Pappa redan vaken i sin
säng, och efter omständig-
heterna rätt kry. Inga
kväljningar ha inställt
sig, men Pappa är natur-
ligtvis ännu mycke matt
Kl. 6 e.m.
Doktorerna [överstruket: r] ha varit inne
hos Pappa i afton. De anta
att det är sten i njuren,
men de [överstruket: r] ha ännu inte kunnat
upptäcka något som tyder
på att den anda njuren
är angripen, och det är
ju rysligt roligt. Under det
Pappa var söfd passade de
.
[Sida 3]
på att utvigga urinröret. Det
talade de inte om för Pappa
förr än i afton.
Systrana äro mycke snälla
och pyssla om Pappa på
alla sätt. Jag för min del
är aldeles öfvertygad om
att inte Pappa kunnat
komma i bättre händer,
som dr. Westlin sa. [inskrivet: r] Apropa
det så tackar Pappa så mycke
för brefvet.
På Akademien äro vi
endast 3 i modellen ännu, och
det är mycke trist af den
enkla orsak att vi fortfaran-
de få stå och rita antik.
De ha inte råd att hålla
model för oss 3. De flesta
.
[Sida 4]
af mina ritningar från förra
året har jag hittat aldeles för-
störda, de som finnas kvar
ha jag lust att skicka hem.
Det finns alltid någon platts
för dem uppe på vinden
Adjö för i dag
Mamma lilla
Hälsningar
från
Pappa å 
mej.
P.S. Pappa tycker det är
bäst att jag skrifver.
    Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to