Fotografi

Gruppfoto av sjöofficerare, taget före 1866.
2:a från vänster i bakre ledet: Carl Lundgren?
2:afrån vänster främre raden: Fredrik Victor af Klint

Select the images you want to order

Share to