Släpskopa

Släpskopa målad i svart kulör med två tandrader ställda vinkelrätt mot varandra.

Denna individ är vändbar.

Share to