• Brev 1909-03-31 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert, framsida med två röda frimärken, Sverige, 10 öre samt suddiga poststämplar (Stockholm) ]
Konstnärinnan
Fru Esther Bauer
Circolum Scandinav--
Campo Marzo 46
Roma
Italien
.
[Kuvert baksida med halv poststämpel: ROM C 25 4
CENT--]
.
[Sida 1]
Dufbo den 31 mars 1909.
Tusen tack för både bref och kort
de voro så välkomna både bref
och brefkort. Det gläder mig att
ni har hälsan, och äfven att du
trifs nu på den platsen du är nu,
du kan ju bara hafva roligt jemt
tycker jag. Snön håller på att gå
bort nu, du kan tro att det slaskar
förskräckligt, här är nästan för
vänne somliga stans. Du frågar
om Carl och Karin skall snart
.
[Sida 2]
skiljas, men det ser det icke ut till
det ser så väldigt bra ut med dem
och hörs och så. Carl känner sig
så lycklig att hafva fått ett hem,
han säger hon lagar så god mat,
han är ju en vän ut af god mat.
Jag var der på hans födelse dag, och
då berömde han henne, han har blifvit
fet och sa, han ser 10 år yngre ut
der för han har blifvit lite fet.
Men det är ett omak för honom
att hon är [överstruket: l] aldrig fri för Ester
Han, der får hon vara jemt, der
för att hon sjelf är sjuk, så hon
är oförmögen att sköta sina afärer
och nu skall hon skiljas ifrån sin
man och så, och det är äfven skralt
med hennes afärer och så. Ja här
är svåra tider nu och mycket ont [inskrivet: om]
pängar och äfven arbete. Ja så
.
[Sida 3]
du skall bo på Vidinge i sommar
blifver det icke långsamt att vara
der utan John? det skulle vara
mycket roligt för mig att få vara 
der hoss dig en tid, vi få se hur
det kan bli när tiden kommer,
Ni väl atminstone helsar väl
på oss när ni kommer till Sverge
så få vi se. Har du hört att 
Fröken Karlsson är förlofvadt
med en Görgensen, Oscar har sett
det i en tidning. Edidt Vik är död
för en tid sedan, våra voro bjud-
na med på begrafningen, Gerda
skrifver sedan hon har så brått
nu. Du kan tro att Gute är blifven
stor och rar men till lika elack
ibland han är en förskräckelse
för barnen här ute han vill leka
med dem men så blifva de rädda
.
[Sida 4]
och tro att han vill bita dem.
Här är mycket vackert, och blifver
mycket vackrare till sommaren
men vi saknar saltsjön visserligen
finns här en sjö, men det är bara
en insjö, den är ej långt borta
ifrån oss der vi bo, der har varit
mycken trafik i vintras på isen
ibland kolörta lycktor om qvällar
na. Jag börjar nu att krya på mig
nu till våren när vädret borjar
att blifva vackert och dagarna
blifva långa. Ja nu får jag sluta
tycker gute han kommer och
vill si hur mycket jag har skrifvit
jag mins ej nu [inskrivet: mera] att omtala här hemma
och äfven i stan går alt sin gemna gång
Hvad der måste vara vackert der du nu
bor. Många och kära helsningar
ifrån oss alla. Helsa John
Din moder
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03-31 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert, framsida med två röda frimärken, Sverige, 10 öre samt suddiga poststämplar (Stockholm) ]
Konstnärinnan
Fru Esther Bauer
Circolum Scandinav--
Campo Marzo 46
Roma
Italien
.
[Kuvert baksida med halv poststämpel: ROM C 25 4
CENT--]
.
[Sida 1]
Dufbo den 31 mars 1909.
Tusen tack för både bref och kort
de voro så välkomna både bref
och brefkort. Det gläder mig att
ni har hälsan, och äfven att du
trifs nu på den platsen du är nu,
du kan ju bara hafva roligt jemt
tycker jag. Snön håller på att gå
bort nu, du kan tro att det slaskar
förskräckligt, här är nästan för
vänne somliga stans. Du frågar
om Carl och Karin skall snart
.
[Sida 2]
skiljas, men det ser det icke ut till
det ser så väldigt bra ut med dem
och hörs och så. Carl känner sig
så lycklig att hafva fått ett hem,
han säger hon lagar så god mat,
han är ju en vän ut af god mat.
Jag var der på hans födelse dag, och
då berömde han henne, han har blifvit
fet och sa, han ser 10 år yngre ut
der för han har blifvit lite fet.
Men det är ett omak för honom
att hon är [överstruket: l] aldrig fri för Ester
Han, der får hon vara jemt, der
för att hon sjelf är sjuk, så hon
är oförmögen att sköta sina afärer
och nu skall hon skiljas ifrån sin
man och så, och det är äfven skralt
med hennes afärer och så. Ja här
är svåra tider nu och mycket ont [inskrivet: om]
pängar och äfven arbete. Ja så
.
[Sida 3]
du skall bo på Vidinge i sommar
blifver det icke långsamt att vara
der utan John? det skulle vara
mycket roligt för mig att få vara 
der hoss dig en tid, vi få se hur
det kan bli när tiden kommer,
Ni väl atminstone helsar väl
på oss när ni kommer till Sverge
så få vi se. Har du hört att 
Fröken Karlsson är förlofvadt
med en Görgensen, Oscar har sett
det i en tidning. Edidt Vik är död
för en tid sedan, våra voro bjud-
na med på begrafningen, Gerda
skrifver sedan hon har så brått
nu. Du kan tro att Gute är blifven
stor och rar men till lika elack
ibland han är en förskräckelse
för barnen här ute han vill leka
med dem men så blifva de rädda
.
[Sida 4]
och tro att han vill bita dem.
Här är mycket vackert, och blifver
mycket vackrare till sommaren
men vi saknar saltsjön visserligen
finns här en sjö, men det är bara
en insjö, den är ej långt borta
ifrån oss der vi bo, der har varit
mycken trafik i vintras på isen
ibland kolörta lycktor om qvällar
na. Jag börjar nu att krya på mig
nu till våren när vädret borjar
att blifva vackert och dagarna
blifva långa. Ja nu får jag sluta
tycker gute han kommer och
vill si hur mycket jag har skrifvit
jag mins ej nu [inskrivet: mera] att omtala här hemma
och äfven i stan går alt sin gemna gång
Hvad der måste vara vackert der du nu
bor. Många och kära helsningar
ifrån oss alla. Helsa John
Din moder
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03-31 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert, framsida med två röda frimärken, Sverige, 10 öre samt suddiga poststämplar (Stockholm) ]
Konstnärinnan
Fru Esther Bauer
Circolum Scandinav--
Campo Marzo 46
Roma
Italien
.
[Kuvert baksida med halv poststämpel: ROM C 25 4
CENT--]
.
[Sida 1]
Dufbo den 31 mars 1909.
Tusen tack för både bref och kort
de voro så välkomna både bref
och brefkort. Det gläder mig att
ni har hälsan, och äfven att du
trifs nu på den platsen du är nu,
du kan ju bara hafva roligt jemt
tycker jag. Snön håller på att gå
bort nu, du kan tro att det slaskar
förskräckligt, här är nästan för
vänne somliga stans. Du frågar
om Carl och Karin skall snart
.
[Sida 2]
skiljas, men det ser det icke ut till
det ser så väldigt bra ut med dem
och hörs och så. Carl känner sig
så lycklig att hafva fått ett hem,
han säger hon lagar så god mat,
han är ju en vän ut af god mat.
Jag var der på hans födelse dag, och
då berömde han henne, han har blifvit
fet och sa, han ser 10 år yngre ut
der för han har blifvit lite fet.
Men det är ett omak för honom
att hon är [överstruket: l] aldrig fri för Ester
Han, der får hon vara jemt, der
för att hon sjelf är sjuk, så hon
är oförmögen att sköta sina afärer
och nu skall hon skiljas ifrån sin
man och så, och det är äfven skralt
med hennes afärer och så. Ja här
är svåra tider nu och mycket ont [inskrivet: om]
pängar och äfven arbete. Ja så
.
[Sida 3]
du skall bo på Vidinge i sommar
blifver det icke långsamt att vara
der utan John? det skulle vara
mycket roligt för mig att få vara 
der hoss dig en tid, vi få se hur
det kan bli när tiden kommer,
Ni väl atminstone helsar väl
på oss när ni kommer till Sverge
så få vi se. Har du hört att 
Fröken Karlsson är förlofvadt
med en Görgensen, Oscar har sett
det i en tidning. Edidt Vik är död
för en tid sedan, våra voro bjud-
na med på begrafningen, Gerda
skrifver sedan hon har så brått
nu. Du kan tro att Gute är blifven
stor och rar men till lika elack
ibland han är en förskräckelse
för barnen här ute han vill leka
med dem men så blifva de rädda
.
[Sida 4]
och tro att han vill bita dem.
Här är mycket vackert, och blifver
mycket vackrare till sommaren
men vi saknar saltsjön visserligen
finns här en sjö, men det är bara
en insjö, den är ej långt borta
ifrån oss der vi bo, der har varit
mycken trafik i vintras på isen
ibland kolörta lycktor om qvällar
na. Jag börjar nu att krya på mig
nu till våren när vädret borjar
att blifva vackert och dagarna
blifva långa. Ja nu får jag sluta
tycker gute han kommer och
vill si hur mycket jag har skrifvit
jag mins ej nu [inskrivet: mera] att omtala här hemma
och äfven i stan går alt sin gemna gång
Hvad der måste vara vackert der du nu
bor. Många och kära helsningar
ifrån oss alla. Helsa John
Din moder
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03-31 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert, framsida med två röda frimärken, Sverige, 10 öre samt suddiga poststämplar (Stockholm) ]
Konstnärinnan
Fru Esther Bauer
Circolum Scandinav--
Campo Marzo 46
Roma
Italien
.
[Kuvert baksida med halv poststämpel: ROM C 25 4
CENT--]
.
[Sida 1]
Dufbo den 31 mars 1909.
Tusen tack för både bref och kort
de voro så välkomna både bref
och brefkort. Det gläder mig att
ni har hälsan, och äfven att du
trifs nu på den platsen du är nu,
du kan ju bara hafva roligt jemt
tycker jag. Snön håller på att gå
bort nu, du kan tro att det slaskar
förskräckligt, här är nästan för
vänne somliga stans. Du frågar
om Carl och Karin skall snart
.
[Sida 2]
skiljas, men det ser det icke ut till
det ser så väldigt bra ut med dem
och hörs och så. Carl känner sig
så lycklig att hafva fått ett hem,
han säger hon lagar så god mat,
han är ju en vän ut af god mat.
Jag var der på hans födelse dag, och
då berömde han henne, han har blifvit
fet och sa, han ser 10 år yngre ut
der för han har blifvit lite fet.
Men det är ett omak för honom
att hon är [överstruket: l] aldrig fri för Ester
Han, der får hon vara jemt, der
för att hon sjelf är sjuk, så hon
är oförmögen att sköta sina afärer
och nu skall hon skiljas ifrån sin
man och så, och det är äfven skralt
med hennes afärer och så. Ja här
är svåra tider nu och mycket ont [inskrivet: om]
pängar och äfven arbete. Ja så
.
[Sida 3]
du skall bo på Vidinge i sommar
blifver det icke långsamt att vara
der utan John? det skulle vara
mycket roligt för mig att få vara 
der hoss dig en tid, vi få se hur
det kan bli när tiden kommer,
Ni väl atminstone helsar väl
på oss när ni kommer till Sverge
så få vi se. Har du hört att 
Fröken Karlsson är förlofvadt
med en Görgensen, Oscar har sett
det i en tidning. Edidt Vik är död
för en tid sedan, våra voro bjud-
na med på begrafningen, Gerda
skrifver sedan hon har så brått
nu. Du kan tro att Gute är blifven
stor och rar men till lika elack
ibland han är en förskräckelse
för barnen här ute han vill leka
med dem men så blifva de rädda
.
[Sida 4]
och tro att han vill bita dem.
Här är mycket vackert, och blifver
mycket vackrare till sommaren
men vi saknar saltsjön visserligen
finns här en sjö, men det är bara
en insjö, den är ej långt borta
ifrån oss der vi bo, der har varit
mycken trafik i vintras på isen
ibland kolörta lycktor om qvällar
na. Jag börjar nu att krya på mig
nu till våren när vädret borjar
att blifva vackert och dagarna
blifva långa. Ja nu får jag sluta
tycker gute han kommer och
vill si hur mycket jag har skrifvit
jag mins ej nu [inskrivet: mera] att omtala här hemma
och äfven i stan går alt sin gemna gång
Hvad der måste vara vackert der du nu
bor. Många och kära helsningar
ifrån oss alla. Helsa John
Din moder
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03-31 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert, framsida med två röda frimärken, Sverige, 10 öre samt suddiga poststämplar (Stockholm) ]
Konstnärinnan
Fru Esther Bauer
Circolum Scandinav--
Campo Marzo 46
Roma
Italien
.
[Kuvert baksida med halv poststämpel: ROM C 25 4
CENT--]
.
[Sida 1]
Dufbo den 31 mars 1909.
Tusen tack för både bref och kort
de voro så välkomna både bref
och brefkort. Det gläder mig att
ni har hälsan, och äfven att du
trifs nu på den platsen du är nu,
du kan ju bara hafva roligt jemt
tycker jag. Snön håller på att gå
bort nu, du kan tro att det slaskar
förskräckligt, här är nästan för
vänne somliga stans. Du frågar
om Carl och Karin skall snart
.
[Sida 2]
skiljas, men det ser det icke ut till
det ser så väldigt bra ut med dem
och hörs och så. Carl känner sig
så lycklig att hafva fått ett hem,
han säger hon lagar så god mat,
han är ju en vän ut af god mat.
Jag var der på hans födelse dag, och
då berömde han henne, han har blifvit
fet och sa, han ser 10 år yngre ut
der för han har blifvit lite fet.
Men det är ett omak för honom
att hon är [överstruket: l] aldrig fri för Ester
Han, der får hon vara jemt, der
för att hon sjelf är sjuk, så hon
är oförmögen att sköta sina afärer
och nu skall hon skiljas ifrån sin
man och så, och det är äfven skralt
med hennes afärer och så. Ja här
är svåra tider nu och mycket ont [inskrivet: om]
pängar och äfven arbete. Ja så
.
[Sida 3]
du skall bo på Vidinge i sommar
blifver det icke långsamt att vara
der utan John? det skulle vara
mycket roligt för mig att få vara 
der hoss dig en tid, vi få se hur
det kan bli när tiden kommer,
Ni väl atminstone helsar väl
på oss när ni kommer till Sverge
så få vi se. Har du hört att 
Fröken Karlsson är förlofvadt
med en Görgensen, Oscar har sett
det i en tidning. Edidt Vik är död
för en tid sedan, våra voro bjud-
na med på begrafningen, Gerda
skrifver sedan hon har så brått
nu. Du kan tro att Gute är blifven
stor och rar men till lika elack
ibland han är en förskräckelse
för barnen här ute han vill leka
med dem men så blifva de rädda
.
[Sida 4]
och tro att han vill bita dem.
Här är mycket vackert, och blifver
mycket vackrare till sommaren
men vi saknar saltsjön visserligen
finns här en sjö, men det är bara
en insjö, den är ej långt borta
ifrån oss der vi bo, der har varit
mycken trafik i vintras på isen
ibland kolörta lycktor om qvällar
na. Jag börjar nu att krya på mig
nu till våren när vädret borjar
att blifva vackert och dagarna
blifva långa. Ja nu får jag sluta
tycker gute han kommer och
vill si hur mycket jag har skrifvit
jag mins ej nu [inskrivet: mera] att omtala här hemma
och äfven i stan går alt sin gemna gång
Hvad der måste vara vackert der du nu
bor. Många och kära helsningar
ifrån oss alla. Helsa John
Din moder
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1909-03-31 från Johanna Nilsdotter-Ellqvist till Ester Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert, framsida med två röda frimärken, Sverige, 10 öre samt suddiga poststämplar (Stockholm) ]
Konstnärinnan
Fru Esther Bauer
Circolum Scandinav--
Campo Marzo 46
Roma
Italien
.
[Kuvert baksida med halv poststämpel: ROM C 25 4
CENT--]
.
[Sida 1]
Dufbo den 31 mars 1909.
Tusen tack för både bref och kort
de voro så välkomna både bref
och brefkort. Det gläder mig att
ni har hälsan, och äfven att du
trifs nu på den platsen du är nu,
du kan ju bara hafva roligt jemt
tycker jag. Snön håller på att gå
bort nu, du kan tro att det slaskar
förskräckligt, här är nästan för
vänne somliga stans. Du frågar
om Carl och Karin skall snart
.
[Sida 2]
skiljas, men det ser det icke ut till
det ser så väldigt bra ut med dem
och hörs och så. Carl känner sig
så lycklig att hafva fått ett hem,
han säger hon lagar så god mat,
han är ju en vän ut af god mat.
Jag var der på hans födelse dag, och
då berömde han henne, han har blifvit
fet och sa, han ser 10 år yngre ut
der för han har blifvit lite fet.
Men det är ett omak för honom
att hon är [överstruket: l] aldrig fri för Ester
Han, der får hon vara jemt, der
för att hon sjelf är sjuk, så hon
är oförmögen att sköta sina afärer
och nu skall hon skiljas ifrån sin
man och så, och det är äfven skralt
med hennes afärer och så. Ja här
är svåra tider nu och mycket ont [inskrivet: om]
pängar och äfven arbete. Ja så
.
[Sida 3]
du skall bo på Vidinge i sommar
blifver det icke långsamt att vara
der utan John? det skulle vara
mycket roligt för mig att få vara 
der hoss dig en tid, vi få se hur
det kan bli när tiden kommer,
Ni väl atminstone helsar väl
på oss när ni kommer till Sverge
så få vi se. Har du hört att 
Fröken Karlsson är förlofvadt
med en Görgensen, Oscar har sett
det i en tidning. Edidt Vik är död
för en tid sedan, våra voro bjud-
na med på begrafningen, Gerda
skrifver sedan hon har så brått
nu. Du kan tro att Gute är blifven
stor och rar men till lika elack
ibland han är en förskräckelse
för barnen här ute han vill leka
med dem men så blifva de rädda
.
[Sida 4]
och tro att han vill bita dem.
Här är mycket vackert, och blifver
mycket vackrare till sommaren
men vi saknar saltsjön visserligen
finns här en sjö, men det är bara
en insjö, den är ej långt borta
ifrån oss der vi bo, der har varit
mycken trafik i vintras på isen
ibland kolörta lycktor om qvällar
na. Jag börjar nu att krya på mig
nu till våren när vädret borjar
att blifva vackert och dagarna
blifva långa. Ja nu får jag sluta
tycker gute han kommer och
vill si hur mycket jag har skrifvit
jag mins ej nu [inskrivet: mera] att omtala här hemma
och äfven i stan går alt sin gemna gång
Hvad der måste vara vackert der du nu
bor. Många och kära helsningar
ifrån oss alla. Helsa John
Din moder
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to