• Brev odaterat från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[inskrivet med blyerts: 1902?]
Stockholm 
Mandag
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne.
Jag skulle skrifvit i går
men hade inget papper.
Emellertid mår jag fortfarande
bra naturligtvis med undantag
af en viss Sarafeber. Alla här
uppe har Sarafeber. Det talas knappast om någonting an-
nat än Sara.
Jag har varit med om att
stå i kö från 7 på morgonen
till 12 m, N:o 6 i ordningen och
ändå inte fått någon biljett.
Vi skulle köpa 40 och fingo 12.
I lördags köpte jag mig 
.
[Sida 2]
en biljett af en månglare
en kvart efter sedan föreställ-
ningen hade börjat 50 öre billigare
än hvad han själf hade gifvit
Jag såg Kameliadamen. [inskrivet: Jag] [överstruket – an] häng
de i knävecken med benen böjda
åt andra hållet, men jag har
i alla fall sett henne. och jag
har lofvat mig själf att aldrig
försöka beskrifva henne.
Så har jag varit och hört
Lindberg som Hamlet för
att bättre kunna begripa
hennes dito men det fanns
ingen möjlighet att få billjett
under 14 kr, men hade jag
vetat hvad jag nu vet hade
jag ta mi katten betalt det.
På Akademien ha vi nu
i nära 14 dagar hållet på med
.
[Sida 3]
en modell utan resultat. Han
är nybörjare, kan inte stå still
och dessutom äcklig att se på. Vi
ha alla lämnat våra stora teck-
ningar halffärdiga och börjat med
småsaker. Kulle, som är lärare,
rasar och är aldeles förtviflad.
Jag trifs allt bättre i
mitt lilla rum. Om morgnarna
får jag kaffe på sängen upp-
buret till mig från Björklund.
Så har jag börjat läsa
tyska d.v.sa tyska böcker som
lag [överskrivet: l] lånar på biblioteket.
Några illustrationsbeställningar
har jag inte fått vidare. De
tyckas ha glömt bort mej.
Mina teckningar till Bonnier
äro absolut misslyckade sorgligt
nog. Jag har tecknat dem på
.
[Sida 4]
duk och använt en slags täckhvitt
som inte alls gör sig gällande i
reproduktion Jag har talat med
Silfversporre. De ha lofvat göra om
några af klicheerna. Bonnier tyckte 
i alla fall att de voro bra.
Jag skickar här af[-?]
Hälsningar
John.
P.S. När får jag mina kläder!
Tack för bref. Hälsa hynnen
[inskrivet på tvären på vänster sida: Skrif snart Enne!]
[Inritat: en skiss med text bredvid: Jag är fin kar
och har börjat en
pracktisk kragskyd.
dande [överskrivet: t] halsdug.
Dä inte vackert
men bra.]
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev odaterat från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[inskrivet med blyerts: 1902?]
Stockholm 
Mandag
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne.
Jag skulle skrifvit i går
men hade inget papper.
Emellertid mår jag fortfarande
bra naturligtvis med undantag
af en viss Sarafeber. Alla här
uppe har Sarafeber. Det talas knappast om någonting an-
nat än Sara.
Jag har varit med om att
stå i kö från 7 på morgonen
till 12 m, N:o 6 i ordningen och
ändå inte fått någon biljett.
Vi skulle köpa 40 och fingo 12.
I lördags köpte jag mig 
.
[Sida 2]
en biljett af en månglare
en kvart efter sedan föreställ-
ningen hade börjat 50 öre billigare
än hvad han själf hade gifvit
Jag såg Kameliadamen. [inskrivet: Jag] [överstruket – an] häng
de i knävecken med benen böjda
åt andra hållet, men jag har
i alla fall sett henne. och jag
har lofvat mig själf att aldrig
försöka beskrifva henne.
Så har jag varit och hört
Lindberg som Hamlet för
att bättre kunna begripa
hennes dito men det fanns
ingen möjlighet att få billjett
under 14 kr, men hade jag
vetat hvad jag nu vet hade
jag ta mi katten betalt det.
På Akademien ha vi nu
i nära 14 dagar hållet på med
.
[Sida 3]
en modell utan resultat. Han
är nybörjare, kan inte stå still
och dessutom äcklig att se på. Vi
ha alla lämnat våra stora teck-
ningar halffärdiga och börjat med
småsaker. Kulle, som är lärare,
rasar och är aldeles förtviflad.
Jag trifs allt bättre i
mitt lilla rum. Om morgnarna
får jag kaffe på sängen upp-
buret till mig från Björklund.
Så har jag börjat läsa
tyska d.v.sa tyska böcker som
lag [överskrivet: l] lånar på biblioteket.
Några illustrationsbeställningar
har jag inte fått vidare. De
tyckas ha glömt bort mej.
Mina teckningar till Bonnier
äro absolut misslyckade sorgligt
nog. Jag har tecknat dem på
.
[Sida 4]
duk och använt en slags täckhvitt
som inte alls gör sig gällande i
reproduktion Jag har talat med
Silfversporre. De ha lofvat göra om
några af klicheerna. Bonnier tyckte 
i alla fall att de voro bra.
Jag skickar här af[-?]
Hälsningar
John.
P.S. När får jag mina kläder!
Tack för bref. Hälsa hynnen
[inskrivet på tvären på vänster sida: Skrif snart Enne!]
[Inritat: en skiss med text bredvid: Jag är fin kar
och har börjat en
pracktisk kragskyd.
dande [överskrivet: t] halsdug.
Dä inte vackert
men bra.]
    Photo: Jönköpings läns museum
  • Brev odaterat från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på framsidan av ett vikt pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med blyerts. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
[inskrivet med blyerts: 1902?]
Stockholm 
Mandag
Snälle Pappa, Mamma, Hjalmar
och Enne.
Jag skulle skrifvit i går
men hade inget papper.
Emellertid mår jag fortfarande
bra naturligtvis med undantag
af en viss Sarafeber. Alla här
uppe har Sarafeber. Det talas knappast om någonting an-
nat än Sara.
Jag har varit med om att
stå i kö från 7 på morgonen
till 12 m, N:o 6 i ordningen och
ändå inte fått någon biljett.
Vi skulle köpa 40 och fingo 12.
I lördags köpte jag mig 
.
[Sida 2]
en biljett af en månglare
en kvart efter sedan föreställ-
ningen hade börjat 50 öre billigare
än hvad han själf hade gifvit
Jag såg Kameliadamen. [inskrivet: Jag] [överstruket – an] häng
de i knävecken med benen böjda
åt andra hållet, men jag har
i alla fall sett henne. och jag
har lofvat mig själf att aldrig
försöka beskrifva henne.
Så har jag varit och hört
Lindberg som Hamlet för
att bättre kunna begripa
hennes dito men det fanns
ingen möjlighet att få billjett
under 14 kr, men hade jag
vetat hvad jag nu vet hade
jag ta mi katten betalt det.
På Akademien ha vi nu
i nära 14 dagar hållet på med
.
[Sida 3]
en modell utan resultat. Han
är nybörjare, kan inte stå still
och dessutom äcklig att se på. Vi
ha alla lämnat våra stora teck-
ningar halffärdiga och börjat med
småsaker. Kulle, som är lärare,
rasar och är aldeles förtviflad.
Jag trifs allt bättre i
mitt lilla rum. Om morgnarna
får jag kaffe på sängen upp-
buret till mig från Björklund.
Så har jag börjat läsa
tyska d.v.sa tyska böcker som
lag [överskrivet: l] lånar på biblioteket.
Några illustrationsbeställningar
har jag inte fått vidare. De
tyckas ha glömt bort mej.
Mina teckningar till Bonnier
äro absolut misslyckade sorgligt
nog. Jag har tecknat dem på
.
[Sida 4]
duk och använt en slags täckhvitt
som inte alls gör sig gällande i
reproduktion Jag har talat med
Silfversporre. De ha lofvat göra om
några af klicheerna. Bonnier tyckte 
i alla fall att de voro bra.
Jag skickar här af[-?]
Hälsningar
John.
P.S. När får jag mina kläder!
Tack för bref. Hälsa hynnen
[inskrivet på tvären på vänster sida: Skrif snart Enne!]
[Inritat: en skiss med text bredvid: Jag är fin kar
och har börjat en
pracktisk kragskyd.
dande [överskrivet: t] halsdug.
Dä inte vackert
men bra.]
    Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to