Textil

Masktäthet: 9 på 1 cm. Består av två stycken, fastsydda vid varandra.

Share to