• En svensk köpman, bankman och kommunalpolitiker född 1855 i Gävle, död 1932 i Gävle. Han var son till Oscar Flensburg (1820–1883). Ordförande i Korsnäs sågverks AB, Gävle stads sparbank och Gävle manufaktur.
    (Erkännande, icke-kommersiell (CC BY-NC))
  • En svensk köpman, bankman och kommunalpolitiker född 1855 i Gävle, död 1932 i Gävle. Han var son till Oscar Flensburg (1820–1883). Ordförande i Korsnäs sågverks AB, Gävle stads sparbank och Gävle manufaktur.
    (Erkännande, icke-kommersiell (CC BY-NC))

Flensburg, Oscar Fredrik (1855 - 1932)

En svensk köpman, bankman och kommunalpolitiker född 1855 i Gävle, död 1932 i Gävle. Han var son till Oscar Flensburg (1820–1883). Ordförande i Korsnäs sågverks AB, Gävle stads sparbank och Gävle manufaktur.

8 objects

Född: 1855 Död: 1932 . Verksam som grosshandlare. Blev sedermera ordförande i Korsnäs Sågverks AB, Gävle Stads Sparbank och Gävle Manufaktur samt ledamot i ett flertal andra förenings- och bolagsstyrelser. Utsedd till tysk konsul 1884. Ordförande i drätselkammaren 1903-07 och ordförande i stadsfullmäktige 1907-19. Flensburg var den ledande högerpolitikern i Gävle under 1900-talets två första decennier. Son till Konsul F.O. Flensburg, farbror till Ellen Flensburg.

Född: 1855 Död: 1932 . Verksam som grosshandlare. Blev sedermera ordförande i Korsnäs Sågverks AB, Gävle Stads Sparbank och Gävle Manufaktur samt ledamot i ett flertal andra förenings- och bolagsstyrelser. Utsedd till tysk konsul 1884. Ordförande i drätselkammaren 1903-07 och ordförande i stadsfullmäktige 1907-19. Flensburg var den ledande högerpolitkern i Gävle under 1900-talets två första decennier. Son till Konsul F.O. Flensburg (bild: B 260), farbror till Ellen Flensburg (bild: C 1238)

Oscar Fredrik Flensburg, Bankdirektör, Konsul, Gävle. Profiler som gått. "Profiler i Korsnäs". Ett porträttgalleri över anställda i Korsnäs Aktiebolag med dotterbolag. Sammanställt i anledning av bolagets 100-årsjubileum 1955.

Konsul O. F Flensburg. Adress: Nygatan 29

Konsul Oscar Flensburg

Tyske konsuln F. O. Flensburg

Oscar Flensburg. Född 7 februari 1855. Konsul. Stadsfullmäktiges ordförande 1907 - 1919. Svenska Handelsbankens styrelse. Gävle-Dala Järnvägsaktiebolag, ledamot 1907 - 1920, vice ordförande 1920 - (1924).

Oscar Flensburg. Tysk Konsul

Share to