Edvard Walentin Gelin föddes i Gesäters socken i Dalsland, Älvsborgs län, 1853. Han arbetade som folkskollärare i Karlstad och fick titeln "överlärare". Edvard var politiskt aktiv i stadsfullmäktige och landstinget och under åren 1915 - 1917 satt Gelin i Riksdagen. Han mottog brev från Gustaf Fröding som skrev till honom i egenskap av medlem i missionsförbundet och som god vän.

Share to