Henry Olsson var en svensk professor i litteraturhistoria och är främst känd för sin forskning om skalden Gustaf Fröding, men har även skrivit monografier över Carl Jonas Love Almqvist och Carl Snoilsky. Han var innehavare av stol nr. 5 i Svenska Akademien under åren 1952 till sin död 1985. Henry var en av grundarna till Gustaf Fröding-sällskapet 1969.

Share to