Axel Barr (1862-1938) var verksam som fotograf i Örebro.

27 objects

Share to