Berndt Klyvare 1929-2008 var en dokumentärfotograf och -filmare, med ett eget poetiskt bildspråk, som inspirerat och satt sin prägel på den svenska dokumentärfotografin. Åren 1954-63 verkade han som stillbildsfotograf, för att 1963-87 helt övergå till film. Efter 1987 arbetade han med båda medierna fram till sin död 2008.

Share to