37 objects

Porträtt på Johan Carl Nyander

Porträtt på Major Otto Wilhelm af Klinteberg. Född år 1792 dog år 1845.

Porträtt på Carl Arvid Löjtnant Kammarherre Lanträntmästare född 13 september år 1800 i Jönköping. Dog 7 november år 1856 i Malmö.

Porträtt på Major och Ryttmästare Ludvig Kiellander. Född år 1825 död år 1902.

Porträtt på Dirigent och Organist Georg Wilhelm Heintze, född 4 juli år 1849 i Jönköping.

Per, Matilda och Stina Andersson

Boxholms bruk

HMB4508

Kabinettsfotografi - Emy Holmer, Malmö före 1902

Grupporträtt av officerare med Kronprins Gusta och prins Carl hos Kronprinsens husarregemente K 7. Malmö den 2 juni 1906. För namn, se bild nr. 2, 3 och 4.

Porträtt av Carl Erik Theodor Höckert, kapten vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Porträtt, man

Emili Kjellin, född Wästfelt. C.V. Roikjer Södergatan 18 Engeströmska palatset Malmö.

Porträtt av Eduard Albert von Seth, överste vid Skånska dragonregementet K 6. Se även bild AMA.0021613 och AMA.0021635.

Brukspatron Hjalmar Petre.

Porträtt av Berndt Henrik Ludvig Kockum, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.

Porträtt av Johan Gustaf Staël von Holstein, major vid Skånska dragonregementet K 6. Se även bild AMA.0002415, AMA.0007467, AMA.0007545 och AMA.0007577.

Porträtt av Carl Olof Wahlgren, kapten vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Porträtt av Gustaf Archibald Hamilton, löjtnant vid Vendes artilleriregemente A 3.

Share to