C.G. Rosenberg fotograferade för Svenska Turistföreningen, STF, och var också arkitekturfotograf. Rosenberg kom att dokumentera Sverige från norr till söder under tre decennier.

Share to