• Rosalie Sjöman (1833-1919) var pionjär som kvinnlig fotograf. Hon var verksam i Stockholm. Filialer i Kalmar och Halmstad.
    (Public Domain-märke (PDM))

Sjöman, Rosalie (1833 - 1919)

Rosalie Sjöman (1833-1919) var pionjär som kvinnlig fotograf. Hon var verksam i Stockholm. Filialer i Kalmar och Halmstad.

87 objects

Share to