• Knut Borg (1908-1995) var fotograf verksam i Örebro. Han gjorde bland annat fotodokumentationer åt olika företag och arbetade under en period som fotograf på Örebro läns museum.
    (Public Domain-märke (PDM))

Borg, Knut (1908 - 1995)

Knut Borg (1908-1995) var fotograf verksam i Örebro. Han gjorde bland annat fotodokumentationer åt olika företag och arbetade under en period som fotograf på Örebro läns museum.

18769 objects

Share to