Maja Andersson Wirde var en av de ledande svenska textilkonstnärerna under 1900-talets första hälft.

764 objects

Share to