• Erik Gustav Ludvig Albert var Prins av Sverige 1905-1918 samt prins av Sverige och Norge 1889-1905.
    (Public Domain-märke (PDM))

Erik (1889 - 1918)

Erik Gustav Ludvig Albert var Prins av Sverige 1905-1918 samt prins av Sverige och Norge 1889-1905.

Share to