• Prins av Sverige, även prins av Sverige och Norge 1884-1905
    (Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar (CC BY-NC-ND))

Wilhelm, prins av Sverige (1884 - 1965)

Prins av Sverige, även prins av Sverige och Norge 1884-1905

41 objects

Kikare

Prinsarna Gustaf Adolf och Wilhelm.

Prins Wilhelm besöker Utvalnäs i samband med sitt Gävlebesök 1938. På bilden skymtar även Landshövding Sven Lübeck.

Prins Wilhelm besöker Utvalnäs i samband med ett Gävlebesök 1938. På bilden skymtar även Landshövding Lübeck.

Prins Wilhelms besök på Utvalnäs 1938. Prins Wilhelm och Landshövding Sven Lübeck.

Namnchiffer m/1943

Tavla

Porträtt

Det nyförmälda paret Prins Wilhelm och Prinsessan Maria avreser från Järna.

Prins Bertil vid kung Olav V besök i Stockholm

Vid kung Olav V besök i Stockholm

Vid Norges Kung Olav V besök i Stockholm.

Vid Norges Kung Olav V besök i Stockholm.

Fotografi

Porträtt i ram av Prins Wilhelm, med text "Vilhelm 1907". Porträttet föreställer prins Wilhelm av Sverige (1884 - 1965).

Prins Wilhelm besöker Utvalnäs i samband med ett Gävlebesök 1938. På bilden skymtar även Landshövding Lübeck.

Prins Wilhelm besöker Utvalnäs i samband med sitt Gävlebesök 1938. På bilden skymtar även Landshövding Sven Lübeck.

Prins Wilhelm besöker Utvalnäs i samband med sitt Gävlebesök 1938. På bilden skymtar även Landshövding Sven Lübeck.

Prins Wilhelm besöker Utvalnäs i samband med sitt Gävlebesök 1938.

Prins Wilhelm besöker Utvalnäs i samband med sitt Gävlebesök 1938.

Prins Wilhelm besöker Utvalnäs i samband med sitt Gävlebesök 1938. På bilden skymtar även Landshövding Sven Lübeck.

Share to