• Gustaf Theodor Jakobsson, född 1883, död 1952, förest. och styresman för Armémuseum. Tjänstgjorde i japanska armén 1925.
    (Public Domain-märke (PDM))

Jakobsson, Gustaf Theodor (1883 - 1952)

Gustaf Theodor Jakobsson, född 1883, död 1952, förest. och styresman för Armémuseum. Tjänstgjorde i japanska armén 1925.

116 objects

Share to