Swante (Svante, Sven, Swen) Jaensson (Palm), född 31 januari 1815, Bästhult, Barkeryd socken, död 22 juni 1899, Austin, boksamlare.
Sven blev tidigt intresserad av böcker. Bodde i Kalmar 1838-44 där han arbetade för polisen och för tidningen Kalmarposten. Hans systerson Swen Magnus Swenson (född 1816) hade emigrerat till Texas 1838 och Sven följde i hans fotspår 1844 och bytte då namn till Swante Palm. Han arbetade i släktingens butik i La Grange, Fayette county. 1850 flyttade de till Austin. 1853 flyttade Palm till Panama och arbetade med USA:s konsul Thomas William Ward. 1854 återvände Palm till Austin och gifte sig med Agnes Christina Alm. Han blev meteorolog i Texas Geological and Agricultural Survey 1858-60. Från 1866 blev han vice kosnsul för Norge och Sverige. Han hade en stor boksamling.
Son till Anders Johansson och Ingegerd Ericsdotter.

Share to