Eric Sjöqvist (1883-1952) var verksam som fotograf i Örebro från 1906. Han hade ateljé på Drottninggatan 6 från 1910, och flyttade 1926 sin verksamhet till Drottninggatan 11, där han var verksam fram till sin död.

37 objects

Share to