Horneman, Christian Henrik Schwamkrug (1887 - 1828)

Norsk geolog og bergingeniør, utdannet fra Universitetet i Trondhjem, som fra 1927 arbeidet i Belgisk Kongo.

Share to