• svensk museiman och militärhistoriker
    (Public Domain-märke (PDM))

Seitz, Heribert (1904 - 1987)

svensk museiman och militärhistoriker

Share to